Eigenschappen

Prijs€ 65.000,-
Kilometerstand43.528 KM
Jaar1964
Aantal geproduceerd
StatusNieuw binnen
Motor4 cilinder
Vermogen165 PK
Motorblok nummer
Motor inhoud2 liter
Transmissie5 bak handgeschakeld
ChassisCoupé
Kleur interieurDonkerrood
Kleur exterieurWit
VelgenAluminium 15 inch velgen
ChassisnummerAR609558

Omschrijving

Alfa Romeo Giulia Sprint GT, rally-geprepareerd (1964)

We hoeven u als kenner van klassieke auto’s niet uit te leggen dat de Alfa Romeo Giulia Sprint GT de volmaakte mix vormt van pure schoonheid, passierijk rijplezier en schitterende techniek. Een auto zoals alleen de Italianen die bouwen. Het prachtige koetswerk van deze ‘Brievenbus’ werd geschetst door meesterontwerper Giorgetto Giugiaro (toen nog in loondienst bij Bertone), de gretige viercilinder met zijn twee bovenliggende nokkenassen is een ontwikkeling van de technische genie Giuseppe Busso. En dat is allemaal vermengd met een flinke dosis sportieve expertise, die Alfa Romeo tot in de hoogste regionen van de autosport heeft opgedaan, en waaraan het onderstel zijn zo onderhoudende afstemming dankt.

Er is echter een duidelijk onderscheid tussen standaard gespecificeerde Alfa’s en Alfa’s waar de liefhebber nog veel meer aandacht en liefde heeft besteed aan de techniek. Voor de meeste Alfisti is een standaard Alfa al snel genoeg, en worden de zintuigen voldoende geprikkeld door de uitgebalanceerde wegligging en de communicatieve besturing. Een klassieke Alfa Romeo laat zich echter kinderlijk eenvoudig modificeren, doordat de techniek modulair is ontwikkeld. Een motor met een grotere cilinderinhoud en een hoog vermogen laat zich zonder ingrijpende aanpassingen koppelen aan een opgewaardeerde versnellingsbak en een achteras met een sperdifferentieel. Zodat een van huis uit vrij timide auto razendsnel getransformeerd kan worden tot een beest. Een gebruikelijke procedure, binnen Alfa-kringen. Mede dankzij hun lage gewicht, lijken de auto’s juist gemaakt te zijn voor dit soort aanpassingen.

Een voorbeeld van zo’n meesterlijk gemodificeerde Alfa Romeo Giulia Spint GT, staat nu in de showroom van Peet Classic. Het is een exemplaar uit 1964, dat op zeer vakkundige wijze specifiek werd geprepareerd voor klassiekerrally’s. En dan bedoelen we niet de gezellige picknicks in clubverband, door bossen of door de polder. Niets daarvan: deze auto heeft illustere uitputtingsslagen als de Winter Trial, de Tulpenrallye en de Rally of the Tests probleemloos doorstaan. Niet bij hoge uitzondering, maar zelfs zeer regelmatig. Binnen rallykringen is dit een bekende auto – een geduchte tegenstander. In elk evenement waar de Giulia GT Sprint aan de start verscheen, begaf hij zich in de hoogste regionen van het klassement.

Om van de Giulia Sprint GT zo’n geducht rallywerktuig te maken, werd de auto zeer grond onder handen genomen. Bij de opbouw van de auto (in 2008) werd de carrosserie volledig doorgelast en voorzien van een degelijke rolkooi. De originele 1,6-liter dubbelnokker heeft het veld geruimd door een volledig gereviseerde en perfect geprepareerde tweeliter motor. Een juweel, dat wordt gevoed door twee dubbele Weber-carburateurs en uitblaast door een spaghetti-spruitstuk. Bij een blik onder de motorkap valt meteen het formaat van de rembekrachtiger op, en de extra grote reservoirs voor de remolie. Voor extra veiligheid op volle rallysnelheid, is de Giulia Sprint GT voorzien van een versterkt remsysteem met gescheiden circuit.

Maar dat is nog lang niet alles. De vijfversnellingsbak en de achteras hebben de perfecte tandwielverhoudingen voor een snelle acceleratie – op bochtige rallyproeven door de bergen, is de topsnelheid van een auto immers niet van belang. De gereviseerde achteras is vanzelfsprekend voorzien van een sperdifferentieel. Opvallend is de rijhoogte van de auto: hij staat duidelijk hoger op zijn wielen dan de standaard straatversie. Maar ook dat is het resultaat van modificaties, want het onderstel is voorzien van volledig instelbare Bilstein-schokdempers. Voor elke soort ondergrond wordt een set wielen bij de auto geleverd. Wie deze perfect onderhouden Alfa Romeo koopt, kan meteen deelnemen aan een rally – en voor de prijzen meestrijden.

De vakkundigheid van de restauratie en preparatie van de Giulia Sprint GT, laat zich misschien nog wel het beste zien aan boord. Bestuurder en navigator zitten in voortreffelijke kuipstoelen, die zijn bekleed met schitterend donkerrood, in ruitvorm doorgestikt leer. In een rallyauto mag de tijdmeetapparatuur natuurlijk niet ontbreken; voor historische evenementen kan gebruik worden gemaakt van een klassieke Halda Twinmaster, maar er is ook een elektronische Handa Terratrip 202 Geotrip rallycomputer met GPS-ontvangst aan boord. Het kleine, met leer omrande sportstuur, biedt een optimale controle over deze razendsnelle Alfa, terwijl de versnellingspook perfect onder handbereik is om snel door de vijf versnellingen te schakelen.

Maak een afspraak om deze geweldige Alfa Romeo Giulia Sprint GT in de showroom van Peet Classics te komen bezichtigen.

 

Alfa Romeo Giulia Sprint GT, rally-prepared (1964)

As a connoisseur of classic cars, you don't need an explaination that the Alfa Romeo Giulia Sprint GT is the perfect mix of pure beauty, passionate driving pleasure and brilliant technology. A car only the Italians can build. The beautiful body of this coupé was sketched by master designer Giorgetto Giugiaro (when still employed by Bertone), the eager four-cylinder with its two overhead camshafts is developed by the technical genius Giuseppe Busso. And all this is mixed with a good dose of sporting expertise, which Alfa Romeo acquired in even the highest echelons of motorsport, and to which the chassis owes its entertaining tuning.

However, there is a clear distinction between standard specified Alfas and Alfas where enthusiasts have paid much more attention and love to the technology. For most Alfisti, a standard Alfa is fast enough, and the senses are sufficiently stimulated by the balanced handling and communicative steering. However, with its modular technology, a classic Alfa Romeo can be easily modified. An engine with a larger displacement and high power can be coupled without major modifications to an upgraded gearbox and a rear axle with a limited slip differential. Which transforms a fairly timid car into a beast. Within Alfa circles, this is a common procedure. Thanks in part to their low weight, the cars seem to be made for these kinds of adjustments.

At Peet Classics, we have welcomed such a masterfully modified Alfa Romeo Giulia Spint GT in our showroom. It is a 1964 car, which has been prepared in a very professional manner specifically for classic rallies. And we don't mean the cozy club picnics, through the woods or over the moorlands. None of that: this car has withstood illustrious battles of attrition such as the Winter Trial, the Tulpenrallye and the Rally of the Tests. This is a well-known car within rally circles. In all events where the Giulia GT Sprint has started, it has been at the top of the standings.

To make the Giulia Sprint GT such a formidable rally tool, the car was thoroughly overhauled. When the car was built (in 2008), the body was fully welded through and fitted with a solid roll cage. The original 1.6-litre Twin Cam has been replaced by a fully overhauled and perfectly prepared 2-litre engine. A jewel, fed by two twin Weber carburettors and breathing out through a spaghetti manifold. When you take a look under the hood, you immediately notice the size of the brake booster and the extra large reservoirs for the brake oil. For added safety at full rally speed, the Giulia Sprint GT features a reinforced split-circuit braking system.

But that's not all. The five-speed gearbox and rear axle have the perfect gear ratios for rapid acceleration – after all, on twisty rally tests through the mountains, the top speed of a car is of no importance. Of course, the revised rear axle is equipped with a differential lock. The ride height of the car is striking: it is clearly higher on its wheels than the standard street version. But that too is the result of modifications, because the chassis is equipped with fully adjustable Bilstein shock absorbers. For every type of surface, the car is equiped with a specific set of wheels. When you aquire this perfectly maintained Alfa Romeo, you can immediately participate in a rally – and compete for the prizes.

The craftsmanship of the restoration and preparation of the Giulia Sprint GT is perhaps best demonstrated onboard. Driver and navigator sit in exquisite bucket seats, which are upholstered in brilliant dark red diamond-stitched leather. In a rally car, the time measuring equipment should of course not be missing; a classic Halda Twinmaster can be used for historic events, but there is also an electronic Handa Terratrip 202 Geotrip rally computer with GPS. The small, leather-rimmed sports steering wheel offers optimum control over this blazing-fast Alfa, while the gear lever is perfectly within reach for quick shifting through the five gears.

Make an appointment to view this great Alfa Romeo Giulia Sprint GT at the Peet Classics showroom.

Onze autos

Een oldtimer restaureren is altijd weer uitdagend. Dat is precies waarom we het zo leuk vinden. De speurtocht naar onderdelen, het maken van de ultieme bekleding en de zoektocht naar de authentieke kleur lak: we doen het graag en precies. Soms komen we voor verrassingen te staan en moeten we op zoek gaan naar moderne oplossingen om oude techniek weer werkend te krijgen.